Afisare prin publicitate Cobzaru C., Horea C. Blaga M, Barabulică C


ROMÂNIA
COMUNA ZĂNEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

Nr. 2141/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănești, str. Națională nr. 562, jud. Neamț, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

 

ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/
nr. și data actului
1 COBZARU ION Com. Zanesti, str.Nationala, nr.1038. jud NT Somatie nr. 10445/10.12.2019
T.E. nr. 10444/10.12.2021
2 HOREA CONSTANTIN Com. Zanesti, str.Nationala, nr.31. jud NT
Somatie nr. 9834/27.11.2019
T.E. nr. 9833/27.11.2019
3 BLAGA MADALINA Com.Zanesti, str.Primariei,nr.493, jud NT Somatie nr. 9785/26.11.2019
T.E. nr. 9784/26.11.2019
4 BARABULICA COSTEL Sat Traian, str.Berzei, nr.108, jud NT Somatie nr. 10382/07.12.2019
T.E. nr. 10381/07.12.2019
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 11.03.2021.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Rodica Constandachi, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233283470, e-mail: primariazanesti@ yahoo.com.


Conducătorul organului fiscal,
PRIMAR
Ioan FILIP


Întocmit,
Madalina MOROSANU

 

 

 


ROMÂNIA
COMUNA ZĂNESTI
JUDETUL NEAMT

Nr. 2142/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănesti, str. Natională nr. 562, jud. Neamt, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

PROCES - VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 2141/11.03.2021
Întrucât actul administrativ fiscal1 Titlu Executoriu nr. 10444/10.12.2019, respectiv nr. 9833/27.11.2019; 9784/26.11.2019 si 10381/07.12.2019 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul2) Mihai Pascaru am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 11.03.2021, concomitent la sediul Primariei Com. Zanesti şi pe pagina de Internet www.comunazanesti.ro, anunţul nr. 2141 din data de 11.03.2021.
Conducatorul organului fiscal,
Ioan FILIP

Întocmit,
Madalina MOROSANU

 

Anunţul a fost retras în data de . . . . . . . . . .
________________________________________
1 Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal.
2 Numele, prenumele şi funcţia

 

 

 

Citește mai departe

Afișare prin publicitate Bursuc V. , Ursu C.


ROMÂNIA
COMUNA ZĂNEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

Nr. 2150/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănești, str. Națională nr. 562, jud. Neamț, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

 

ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/
nr. și data actului
1 BURSUC VASILE Com. Zanesti, str.Islaz, nr.164, jud NT Somatie nr. 10126/04.12.2019
T.E. nr. 10125/04.12.2019
2 URSU CRISTIAN ADRIAN Com. Zanesti, str.Pacii, nr.1201, jud NT
Somatie nr. 5963/17.07.2019
T.E. nr. 5962/17.07.2019
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 11.03.2021.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Rodica Constandachi, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233283470, e-mail: primariazanesti@ yahoo.com.

 


Conducătorul organului fiscal,
PRIMAR
Ioan FILIP


Întocmit,
Madalina MOROSANU

 


ROMÂNIA
COMUNA ZĂNESTI
JUDETUL NEAMT

Nr. 2151/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănesti, str. Natională nr. 562, jud. Neamt, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

PROCES - VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 2150/11.03.2021
Întrucât actul administrativ fiscal1 Titlu Executoriu nr. 10125/04.12.2019, respectiv nr. 5962/17.07.2019 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul2) Mihai Pascaru am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 11.03.2021, concomitent la sediul Primariei Com. Zanesti şi pe pagina de Internet www.comunazanesti.ro, anunţul nr. 2150 din data de 11.03.2021.
Conducatorul organului fiscal,
Ioan FILIP

Întocmit,
Madalina MOROSANU

 

Anunţul a fost retras în data de . . . . . . . . . .
________________________________________
1 Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal.
2 Numele, prenumele şi funcţia

 

 

 

Citește mai departe

Afisare prin publicitate Acununi G,Lazăr P., Sărăteanu M., Dorcu M.


ROMÂNIA
COMUNA ZĂNEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

Nr. 2134/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănești, str. Națională nr. 562, jud. Neamț, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

 

ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/
nr. și data actului
1 ACUNUNEI GHEORGHE Sat Traian, str.Vesela, nr.44. jud NT Somatie nr. 3410/26.05.2020
T.E. nr. 3409/26.05.2020
2 LAZAR PETRONELA MIHAELA Com. Zanesti, str.Pacii, nr.1186. jud NT
Somatie nr. 3452/27.05.2020
T.E. nr. 3451/27.05.2020
3 SARATEANU ELENA MIRELA Com.Zanesti, str.Nationala,nr.1038, jud NT Somatie nr. 9222/03.12.2020
T.E. nr. 9221/03.12.2020
4 ANASTASIEI CONSTANTIN Mun.Piatra Neamt, str.Ana Ipatescu,nr.1, bl. A5, sc. A, ap. 18, jud NT Somatie nr. 1260/17.02.2021
T.E. nr. 1259/17.02.2021
5 DORCU MANUELA Com.Zanesti, str. Bistritei, nr. 746, jud.NT Somatie nr. 9104/26.11.2020
T.E. nr. 9103/26.11.2020
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 11.03.2021.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Rodica Constandachi, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0233283470, e-mail: primariazanesti@ yahoo.com.


Conducătorul organului fiscal,
PRIMAR
Ioan FILIP


Întocmit,
Madalina MOROSANU
ROMÂNIA
COMUNA ZĂNESTI
JUDETUL NEAMT

Nr. 2135/11.03.2021
Cod SIRUTA 125061
Codul de identificare fiscală:2612952
Loc. Zănesti, str. Natională nr. 562, jud. Neamt, /tel./fax 0233.283.470 /e-mail primariazanesti@yahoo.com
Cont IBAN ..........................................................................................................................

PROCES - VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 2134/11.03.2021

Întrucât actul administrativ fiscal1 Titlu Executoriu nr. 3409/26.05.2020, respectiv nr. 3451/27.05.2020; 9221/03.12.2020; 1259/17.02.2021 si 9103/26.11.2020 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul2) Mihai Pascaru am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 11.03.2021, concomitent la sediul Primariei Com. Zanesti şi pe pagina de Internet www.comunazanesti.ro, anunţul nr. 2134 din data de 11.03.2021.
Conducatorul organului fiscal,
Ioan FILIP

Întocmit,
Madalina MOROSANU

 

Anunţul a fost retras în data de . . . . . . . . . .
________________________________________
1 Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal.
2 Numele, prenumele şi funcţia

 

 

 

Citește mai departe

Program de funcționare - Primăria Comunei Zănești

Luni -Vineri 8.00-16.00

Sâmbătă -  liber

Duminică - liber

Citește mai departe

ANUNȚ

Primăria comunei Zănești - Compartimentul Taxe și Impozite- vă informează că puteți achita taxele și impozitele locale cu cardul, la sediul instituției.

Citește mai departe

Site-ul oficial al Primăriei !

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Zănești !

 

Comuna Zănești este situată în partea de Nord - Est a țării și este amplasată în sudul județului Neamț, la întretăierea paralelei 46 grade 50 min. latitudine nordică cu meridianul 26 grade și 35 min. longitudine estică. Localitatea ocupă o poziție centrală în depresiunea Cracău - Bistrița, fiind situată imediat în aval de confluența celor două râuri. Din punct de vedere administrativ, comuna Zănești este formată din satele: Zănești și Traian.

Citește mai departe


Mesajul primarului

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Zănești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stimă, Filip Ioan
Galerie Foto Carte de oaspeți