Informare pentru cetățenii comunei Zănești privind racordarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale

INFORMARE PENTRU CETAȚENII COMUNEI ZĂNEȘTI
Stimati cetateni, în vederea racordării la reţeaua de gaze naturale în lunile iulie, august 2020, primim Cereri pentru tronsonul II, DN 15, Dreapta direcția Roznov- Bacău și tronsonul III ( Străzile Tineretului, Păcii, Ciocârliei, Orizontului, Luminii - din Centru până la Gară) .
Cei care doresc racordarea trebuie să urmeze paşii de mai jos:
Pasul 1: Completaţi in intregime CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII
Formularul tip se poate obţine;
• La Biroul Relaţii Clienţi din Iaşi, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAŞI;
• Accesând site-ul www.prismaserv.ro, secţiunea Informaţii Utile - Client nou - secţiunea Racordare la reţeaua de distribuţie, prin descărcarea formularului;
Tariful reglementat, de analiză al cererii de racordare este de 83,30 lei (TVA inclus) şi se poate achita la orice unitate Paypoint, UnDoi, Banca Transilvania şi BRD.
Pasul 2: Depuneţi cererea de racordare
Cererea completată în întregime şi semnată pe fiecare pagină, însoţită de documentele solicitate şi copie după dovada plaţii tarifului de analiză se poate depune:
• Prin POSTA, la Biroul Relaţii Clienţi din Iaşi, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAŞI;
ATENŢIE:
Dacă cererea este incorect completată sau documentaţia este incompletă, Operatorul vă notifică pentru remedierea situaţiei.
Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu aţi retransmis documentaţia corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.
Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociaţii de proprietari:
Mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:
a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor.

DE RETINUT:
Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autentica.
Documente specifice:
Persoană fizică:
a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal), autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.
Asociaţie locatari/proprietari:
a) copia actului de constituire a asociaţiei;
b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia. 
Persoană juridică:
a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
(i) extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) şi după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
Pasul 3: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare Pasul 4: Operatorul vă transmite (dupa caz)
• avizul tehnic de racordare;
• schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
• oferta de contract de racordare;
Pasul 5: încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei - contractul de racordare şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.
Pasul 6: Achitaţi tariful de racordare la Operator
şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.
Pasul 7: După achitarea tarifului de racordare Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;
Ghid de completare debit în Cererea de Racordare (Secţiunea 3 din Cerere)
1. CONSUM CASNIC
Suprafaţa imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
Pana in 150 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
Intre 150-250 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
2MG+2CT 2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
Intre 250-300 1 MG + 1 CT 1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
2 MG + 2 CT 2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
Intre 300-400 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h
Legenda: MG -maşină de gătit, CT -centrală termică, GN - gaze naturale


2. CONSUM NONCASNIC - se vor solicita debitele specificate în fişele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

 

 

Citește mai departe

Informare pentru cetățenii comunei Zănești privind racordarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Stimati cetateni, în vederea racordării la reţeaua de gaze naturale în lunile iulie, august 2020, primim Cereri numai pentru tronsonul I, DN 15, Stânga direcția Roznov- Bacău, urmând să vă informăm cînd se vor putea depune cereri de racordare și pentru celelalte tronsoane. Cei care doresc racordarea trebuie să urmeze paşii de mai jos:
Pasul 1: Completaţi in intregime CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII
Formularul tip se poate obţine;
• La Biroul Relaţii Clienţi din Iaşi, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAŞI;
• Accesând site-ul www.prismaserv.ro, secţiunea Informaţii Utile - Client nou - secţiunea Racordare la reţeaua de distribuţie, prin descărcarea formularului;
Tariful reglementat, de analiză al cererii de racordare este de 83,30 lei (TVA inclus) şi se poate achita la orice unitate Paypoint, UnDoi, Banca Transilvania şi BRD.
Pasul 2: Depuneţi cererea de racordare
Cererea completată în întregime şi semnată pe fiecare pagină, însoţită de documentele solicitate şi copie după dovada plaţii tarifului de analiză se poate depune:
• Prin POSTA, la Biroul Relaţii Clienţi din Iaşi, str. Petru Poni, nr. 13, bl. 573A, sc. A, parter, Jud. IAŞI;
ATENŢIE:
Dacă cererea este incorect completată sau documentaţia este incompletă, Operatorul vă notifică pentru remedierea situaţiei.
Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu aţi retransmis documentaţia corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.
Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociaţii de proprietari:
Mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:
a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor.

DE RETINUT:
Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autentica.
Documente specifice:
Persoană fizică:
a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal), autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.
Asociaţie locatari/proprietari:
a) copia actului de constituire a asociaţiei;
b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia. 
Persoană juridică:
a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
(i) extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) şi după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
Pasul 3: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare Pasul 4: Operatorul vă transmite (dupa caz)
• avizul tehnic de racordare;
• schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
• oferta de contract de racordare;
Pasul 5: încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei - contractul de racordare şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.
Pasul 6: Achitaţi tariful de racordare la Operator
şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.
Pasul 7: După achitarea tarifului de racordare Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;
Ghid de completare debit în Cererea de Racordare (Secţiunea 3 din Cerere)
1. CONSUM CASNIC
Suprafaţa imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
Pana in 150 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
Intre 150-250 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
2MG+2CT 2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
Intre 250-300 1 MG + 1 CT 1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
2 MG + 2 CT 2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
Intre 300-400 1 sau 2 MG + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h
Legenda: MG -maşină de gătit, CT -centrală termică, GN - gaze naturale


2. CONSUM NONCASNIC - se vor solicita debitele specificate în fişele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

 

 

Citește mai departe

Program de funcționare - Primăria Comunei Zănești

Luni -Vineri 8.00-16.00

Sâmbătă -  liber

Duminică - liber

Citește mai departe

ANUNȚ

Primăria comunei Zănești - Compartimentul Taxe și Impozite- vă informează că puteți achita taxele și impozitele locale cu cardul, la sediul instituției.

Citește mai departe

Site-ul oficial al Primăriei !

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei comunei Zănești !

 

Comuna Zănești este situată în partea de Nord - Est a țării și este amplasată în sudul județului Neamț, la întretăierea paralelei 46 grade 50 min. latitudine nordică cu meridianul 26 grade și 35 min. longitudine estică. Localitatea ocupă o poziție centrală în depresiunea Cracău - Bistrița, fiind situată imediat în aval de confluența celor două râuri. Din punct de vedere administrativ, comuna Zănești este formată din satele: Zănești și Traian.

Citește mai departe


Mesajul primarului

{NUME_SITE}

În calitate de primar al comunei Zănești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Cu stimă, Filip Ioan
Galerie Foto Carte de oaspeți